1/5000’in eksikleri ortaya kondu!

1/5000’in eksikleri ortaya kondu!

Kahramanmaraş’ın yeni imar planında yer alan ulaşım, eğitim, spor ve yeşil alanlara ilişkin beklentilerin dile getirildiği toplantıda, eksikliği hissedilen konular gündeme geldi

Güncellemee: 15 Nisan 2013 - 12:00

 Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) Kahramanmaraş Şubesi İl Koordinasyon Kurulu, belediye tarafından hazırlanan 1/5000’lik imar planını değerlendirdi.

TMMOB Mimarlar Odası Şube Binasında gerçekleştirilen toplantıda, planda yer alan ulaşım, eğitim, spor ve yeşil alanlara ilişkin beklentilerin dile getirildiği toplantıda, eksikliği hissedilen konular ele alınırken; 13 mimar ve mühendis odası başkanının katıldığı toplantıda büyükşehir statüsüne kavuşan Kahramanmaraş’ın daha yaşanılabilir bir kent olabilmesi için atılması gereken adımlar masaya yatırılarak, bu konuda yerel yönetimlere raporlar verilmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda konuşan TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Dönem Koordinatörü ve Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Yusuf Temizkan, mühendisliğin insan odaklı bir meslek olduğunu belirterek, bunun kendilerine büyük sorumluluklar yüklediğini belirtti.

Kahramanmaraş’ın büyükşehir olmasını bir dönüm noktası olarak gördüklerini ifade eden Temizkan, şöyle konuştu:

“TMMOB Kahramanmaraş il koordinasyon kurulumuz Kahramanmaraş ilimizde faaliyet gösteren 13 mühendis mimar ve şehir plancısı odamızın üst bileşenidir. Odalarımıza kayıtlı kentimizde yaklaşık 4 bin 500 mühendis mimar ve şehir plancı arkadaşımız mesleğini icraa etmektedir. Mühendislik insan odaklı yaşam odaklı bir meslek gerçekten hayatımızın her alanında var yaşam alanlarımızda enerji  kaynaklarımızda beslenmemizde  üretimin her noktasında  varız. Tabiî ki bu durum bizlere büyük bir sorumluluk yüklemektedir.

Bildiğiniz üzere 6360 sayılı yasa ile ilimiz büyükşehir statüsüne kavuştu. Bu sürecin kentimiz için önemli bir dönüm noktası olduğunu düşünüyoruz. Tabiî ki şunu da biliyoruz ki isminde ki büyük eki ile paralel olarak bu kentin büyük atılımları gerçekleştirmesi gerekliliği aşikârdır. . Kalkınmışlıkta yaşanabilirlikte üst sıralarda olan kentlerimize baktığımız zaman bunu nasıl başardıklarını irdelediğimizde siyasi erkiyle yerel yönetimi ile kamu yönetimi ile meslek odaları ile sivil toplum örgütleriyle kent halkıyla güçlü bir birlikteliği görmekteyiz. Bu güne kadar çok ekstrem konular haricinde ilimizde bunu başardığımız söylenemez eğer başarmış olsaydık sanırım bu gün kalkınmışlık ve yaşanabilir iller sıralamasında ilk onun içerisinde olurduk diye düşünüyoruz.

Burada amacımız kimseyi suçlamak suçlu aramak değil bir öz eleştiriyi hep birlikte yapmak. Biz kentimizde faaliyet gösteren mühendis ve mimar odaları olarak bunun bilincindeyiz sorumluluğumuzun arttığını biliyoruz.  Oluşmasını istediğimiz, temenni ettiğimiz güçlü kent lobisi için neler yapabiliriz bunları konuşmak üzere sizlerin karşısındayız. Bizler bu kentin gelişimi için 13 mühendis mimar ve şehir plancı odası olarak katkı koymaya her zaman olduğumuzu sizler aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmak isterim.

Akademik ve teknik oda statüsünde olan odalarımız kentimizi ilgilendiren konularda çalışmalar yapıp sık aralıklarla siz çok değerli basın mensuplarımızla bir araya gelip bu çalışmaları kamuoyu ile paylaşmayı planlamaktadır. Tabi ki yapılan çalışmaları her platformda çağırıldığız sürece davet edildiğimiz sürece herkesle her kesimle paylaşmaya hazırız.  Son olarak diyoruz ki: kendimiz için değil kentimiz için diyoruz”

 

MİMAR ODASI BAŞKANI NE DEDİ?

Mimarlar Odası Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Enver Erdal ise belediyenin hazırlattığı imar planında yer alan konulara ilişkin teknik bilgiler verdi. Planda yer alan, yol, otopark, yaşam alanları gibi konularda detaylı bilgiler aktaran Erdal, özellikle kentte yaşayan vatandaşların su kaynakları ile temasının sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

Eksik görülen noktaları anlatan Erdal “1/5000’lik İmar Planı vizyonu açısından bakıldığında, kentin ihtiyacı olan kompleks spor alanları ve geniş rekreasyon alanları için parçalı yeşil alan kullanımı yerine bunların oluşturacağı geniş, süreklilik arz eden bir çok etkinliğin düzenlenebileceği yeşil alan kullanımlarına imkan verilmelidir. Sporun tabana yaygınlaştırılması ve her yaşta spor yapılabilmesini sağlamaya yönelik toplumun ihtiyacını karşılayacak miktarda spor alanlarının dengeli bir dağılımla planlanması ayrıca daha geniş organizasyonların yapılabileceği spor alanlarının düzenlenmesi uygun olacaktır” dedi.

 

1/5000’LİK İMAR PLANI HAKKINDA RAPOR

Kahramanmaraş Belediyesi’nin hazırlattırılan ve kamuoyu tarafından da merakla beklenen 1/5000 imar planı ile ilgili olarak TMMOB Kahramanmaraş Mimarlar Odası’nın diğer odalarla işbirliği yaparak tespit ettiği eksikliklerle ilgili rapor açıklandı.

Mimarlar Odası Şube Başkanı Mehmet Enver Erdal, Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Mehmet Kuruçay, ve Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Yusuf Temizkan, Şehir Plancıları Odası İl Temsilcilisi Sedat Tacer, Elektrik Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Bahattin Uylukçu, Kimya Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Alaaddin Oruç, İnşaat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Şener Yener, Orman Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Osman Arıcı, Makine Mühendisleri Odası İl Temsilcisi H. Ali Özal, Harita Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Serdar Erayman, Peyzaj Mimarları Odası İl Temsilci Alpagu İlter ve Jeofizik Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Şükrü Kayıran’ın imzası bulunan rapor şöyle:

 

ULAŞIM

1/5000 imar planında ulaşım ile ilgili tespit edilen teknik konular.

 

Yeni Doğu Batı Çevre Yolu

Kentimizin Kayseri ve Gaziantep ile bağlantısını sağlayan, mevcut doğu ve batı çevre yollarına alternatif olarak düşünülen, Ağacalı kavşağı ile Havaalanı kavşağını birbirine bağlayan yeni bir çevre yolunun planlandığı görülmektedir. Planlanan bu yolun kesiti Ağacalı kavşağında 40 metre ile başlayıp birkaç km sonra 50 metreye çıkarak havaalanı kavşağına bağlanmaktadır. Mevcut doğu- batı çevre yolunun bile en kesitinin 55 metre olduğunu ve ayrıca yolun her iki tarafında da servis yollarının var olduğunu göz önüne alacak olursak yeni planlanan yolun kesitinin en az mevcut yol kadar olması ve bu en kesitinin yolun başından sonuna kadar sabit olarak devam etmesi gerekmektedir. Yeni planlanan bu alternatif çevre yolunun havaalanı kavşağına yaklaştığı bölgede “S” hareketleri tespit edilmiş olup kavşak bağlantısının çözülmediği ve bu nedenle Gaziantep çevre yolundan gelip Adana çevre yoluna katılamadığı tespit edilmiştir. Çevre yollarının güvenli bir şekilde hizmet verebilmeleri için doğrultularının ve en kesitlerinin sürekli olması ve trafik akışının kesintiye uğratılmadan serbest katılımların sağlanması esastır. Yeni planlanan çevre yolları da bu esaslara uygun olmalıdır. 

 

Yeni Kuzey Yolu

Kentimizin kuzeyinde yer alan mevcut çevre yoluna alternatif olarak daha kuzeyde, Çamlık tabir edilen bölgeden başlayıp kuzeybatıya doğru devam edip TOKİ binalarının kuzeyinden ilerleyen yeni bir yol planlanmıştır. Planlanan bu yolun en kesiti 25 metredir. Mevcut çevre yolunun en kesiti 35 metre iken yeni planlanan yolun kesitinin en az mevcut yol kadar olması gerekmektedir. Ayrıca güzergâhın geçeceği bölgede özellikle Çamlık bağlantısının olduğu kısımda arazi yapısının engebeli olduğu dikkate alınmalıdır. Bu yolun batı kısmındaki bağlantı noktasında ise kavşak dahi bulunmamakta kent içerisindeki bir caddeye T şeklinde bağlanmaktadır. Şehrin Kuzey bölgesi için hayati önem arz eden bu çevre yolunun başlangıç ve bitiş bağlantı noktalarının yeniden ele alınıp ileride oluşabilecek sıkıntılar planlama aşamasında öngörülüp çözümler getirilmelidir.

 

Toplu Taşıma Sistemleri ve Raylı Ulaşım

Toplu taşıma ve özellikle raylı ulaşım sistemleri bu ölçekte mutlaka planlanmalıdır. Günümüzde eksikliği hissedilmese bile ileriki yıllarda bu ihtiyacın ciddi boyutlara ulaşacağı öngörülerek nazım imar planında toplu ulaşım sistemleri ve özellikle raylı sistem güzergâhları planlanmalıdır. Aksi takdirde ileride ortaya çıkacak talepleri karşılayabilmek için mevcut yolları daraltmak ya da tren yollarını yukarıdan taşımak gibi ciddi maliyetlerle karşılaşacağı aşikârdır. Yeni planlanan bölgeler, Fatmalı Önsen bölgesi, Organize Sanayi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Avşar kampüsü, konut dışı kentsel çalışma alanları, Otogar, Havaalanı, KSÜ Ferhuş Kampüsü, Necip Fazıl Şehir Hastanesini birbirine ve kent içi ulaşım akslarına bağlayacak entegre toplu taşıma sistemleri oluşturulmalıdır.

 

Otopark İhtiyacı

Günümüzde ileri boyutlara ulaşan otopark sorunun çözümü adına özellikle hastane, otel gibi ciddi otopark gerektiren yapılar için otoparkları parselinde yada yakın parsellerde çözme zorunluluğu getirilmelidir. Aynı şekilde ana arterlerde bulunan Kamu Binalarının otopark yoğunluğunda düşünülerek bu tip yapıların ya arka parsellerde çözülmesi yada yeterli otopark ihtiyacına cevap verebilecek şekilde planlanması gerekmektedir. Kapalı otopark (ticari otoparklar da dahil) otopark yapımının mümkün olabilmesi için otopark alanları taban alanı kat sayısı (TAKS) – kat alanı kat sayısı (KAKS) hesaplarına dahil edilmemelidir. Kent merkezlerinde otopark ihtiyacına cevap verecek alanlar planlanmalıdır.

 

PLAN SINIRI DIŞI TANIMSIZ ALANLAR

1/5000 İmar Planında plan sınırları dışına tanımların getirilmesi (B.A.K.D.E.A. vb.) plan tekniği açısından sakıncalı görülmüştür.

Bununla birlikte kentin kuzeyindeki orman sınırına kadar alanlarda yapılaşmaya uygun bölgelerin plan sınırı içerisine alınması gerekmektedir.

 

(DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI) DOP PAYLAŞIMLARI

Planda kamu kullanımı için ayrılan alanlarla prestijli bölge olarak belirlenen yerlerin imar uygulama sınırları gözetilerek hakkaniyetli paylaşımı için 1/1000’lik planlarda belirlenmesi gerekmektedir. Aksi halde DOP kesintileri sürecinde haksız dağılımların oluşabileceği görülmektedir.

 

YEŞİL ALAN KULLANIMLARI

1/5000 İmar Planı vizyonu açısından bakıldığında, kentin ihtiyacı olan kompleks spor alanları ve geniş rekreasyon alanları için parçalı yeşil alan kullanımı yerine bunların oluşturacağı geniş, süreklilik arz eden ve birçok etkinliğin düzenlenebileceği yeşil alan kullanımlarına imkan verilmelidir. Benzer şekilde kompleks spor tesislerinin yer alabileceği, sosyal tesislerle bağlantı sağlanabilecek kamusal alanların da bu bağlamda ele alınması ve plana işlenmesi uygun olacaktır. Yeşil alanlarda aktif ticari ve sosyal kullanımlar için kısmen yapılaşmalara olanak sağlanmalıdır. Kentin nefes alabilmesi için yeşil kuşaklar ile yapılaşma sınırları belirlenmelidir. Yeşil alanlar mahalleler bazında TAKS-KAKS oranları da göz önüne alınarak planlanmalı, yapılaşma parsellerinden kalan alanlar olarak değerlendirilmemelidir. Mahalle parkları, bölge parkları, botanik bahçeleri, hayvanat bahçeleri, günübirlik piknik alanları, karavan alanları, kültür parklar, sosyal faaliyetlerin yapılabileceği meydanlar vb. için geniş meydanlar planlanmalıdır. Yeşil alanlar yürüme mesafeleri,  motorlu ve motorsuz araçlarla ulaşım mesafelerine ve planlama kriterlerine göre planlanmalıdır.

 

EĞİTİM ALANLARI

Günümüz eğitim sektörünün sunduğu imkânları, ihtiyaçları ve hali hazırda devletin kampüs oluşumlarına teşvik ettiği göz önüne alındığında, planlanan eğitim alanlarının bir araya getirilmesi ve genişletilmesiyle kampüs alanlarının oluşumuna imkan verecek şekilde planlanması gerektiği görülmüştür.

 

SPOR ALANLARI

Sporun tabana yaygınlaştırılması ve her yaşta spor yapılabilmesini sağlamaya yönelik (obezite ile mücadele programına destek amaçlı) toplumun ihtiyacını karşılayacak miktarda spor alanlarının dengeli bir dağılımla planlanması ayrıca daha geniş organizasyonların yapılabileceği –yeterli otopark alanlarıyla birlikte-daha kapsamlı spor alanları düzenlenmesi uygun olacaktır. Bireysel ya da takım oyunlarının yapılabileceği spor alanları yanında, yürüyüş, koşu ve bisiklet parkurlarının ana ve ara akslar üzerinde planlaması yapılmalıdır.

 

ALIÇSEKİSİ BÖLGESİ

Yeni imara açılan Alıç Sekisi bölgesinin cazibe merkezi olabilmesi için kentin batı bölgesine tanınan imar avantajlarının bu bölgede de uygulanması gerekmektedir. Ayrıca bu bölgede merkezi kampüs mantığında eğitim, sosyal ve spor alanları planlanmalıdır.

 

ÜNGÜT BÖLGESİ

 Şehrin batı gelişme ve cazibe bölgesi Üngüt köyü kuzeyi ‘’Ramada Oteli-Yeni Adliye-Yanık Petrol’’ aksında yer alan ana bulvar kenarında yüksek bloklar oluşmuş, kuzeyde yer alan bölgede az yoğunlukta ve düşük katlı yapılaşma öngörülmüştür. Bu şekildeki emsal yoğunluk farklarının giderilmesi hususu dikkate alınmalıdır. 

 

SU İLE TEMAS - BARAJLAR

Dünyanın en büyük su havzalarından birine sahip olan kentimizin su ile temasının istenilen seviyede olmadığı aşikârdır. Plan sınırlarının şehrin batısında yer alan Sır Barajı’na kadar genişletilerek şehrin su ile temasının sağlanabileceği alanlar oluşturulmalıdır. Sır Barajının sol sahilinin (Önsen, Fatmalı. vs.) bir köprü ile kentin iki katlı nitelikli yapılaşmasına uygun şekilde imara açılması dikkate alınmalıdır. Suya dayalı rekreasyon alanları ile kentin içinden geçen sulama kanalı çevresi yeşil alan olarak kullanılmalı, hatta yer yer cep göller oluşturulmalı, baraj gölü ise açık yeşil alanlar ile entegre değerlendirilmelidir.

 

İMAR UYGULAMALARI

Halihazırdaki imar planına baktığımızda komşu imar adaları arasında yoğunluk ve nizam farklılıklarının olduğunu görmekteyiz. Hazırlanan nazım imar planında bu tür farklılıkların ortadan kaldırılarak birbirine komşu imar adalarında aynı yoğunluk ve nizamların uygulanması sağlanmalıdır. K1 ve M düzeni gibi nizamların kısmı tadilat uygulamalarıyla değil de; caddelerdeki genel siluetindeki bütünlüğün sağlanması adına öngörülen arterlerin belirlenerek bu arterlerin tamamında bu nizamların uygulanması plana işlenmelidir. Serbest kat uygulaması getirilerek gerekli çekme mesafeleri sağlandığında yoğunluğun sabit kalma şartıyla kat sınırlaması kaldırılmalıdır. Bu sayede parsellerdeki yeşil alan oranı artarak yaşayan çevre oluşacaktır. Revizyon plan notlarındaki uygulamaların nazım imar planının genelinde uygulanması gerekmektedir.

 

YENİ KENT MERKEZLERİ

Nazım imar planında Büyükşehir olan Belediyemizin merkezde oluşacak ilçeleri için idari ve sosyal donatı alanlarının oluşturulmadığı görülmektedir. Kentin omurgasını oluşturacak bu merkezi donatı alanlarının kampüs mantığıyla düşünülerek planlaması yapılmalıdır.

 

KUŞAKLAMA KANALI

Şehrimizin kuzeyinde DSİ tarafından planlanan kuşaklama kanalı dikkate alınarak aşırı yağışlardan dolayı olası afetler için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

 

TURİZM

1/100000 kent planında yapılması öngörülen ve Kahramanmaraş’ımızın sahip olduğu doğal güzelliklerin kullanımı açısından planlamada turizm konusunun da etkin bir şekilde düşünülmesi gerekmektedir.

 

AFET SONRASI İLK YARDIM ZONLARI

Deprem, sel baskını, fırtına vb. gibi doğal afetler sonrasında ilk yardım faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan alanlar düşünülmemiştir. Bu alanlar için yeşil alanlar daha geniş planlanmalıdır. Afetten zarar gören yerlere ulaşımı sağlamak anlamında ana akslarda yüksek yapılaşma olmamalıdır. Alt yapı hizmetlerinin tamamı ilgili kuruluşlarla koordineli çalışılarak galeri sistemleri ile yer altına taşınacak şekilde planlanmalıdır.

 

KENTSEL GELİŞİM STRATEJİSİ (KENTGES)

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın Mart 2010 tarihinde yayınladığı 150’den fazla kurum ve kuruluş, 500’den fazla uzmanın katılımıyla 2 yıllık bir çalışmanın sonucu ortaya çıkan Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı’nın plan hükümleri yazılırken dikkate alınmadığı görülmüştür. Bu eylem planında yerel yönetimlerin göz önüne alması gereken konular açık ve net olarak ifade edilmiş ve planlamanın hangi aşamasında neler yapılacağı, nelere dikkat edileceği ifade edilmiştir. Ayrıca, 2009’da yapılan Kentleşme Şurası’nda Kentsel Miras, Mekan Kalitesi ve Kentsel Tasarım Komisyonu ve İklim Değişikliği, Doğal Kaynaklar, Ekolojik Denge, Enerji Verimliliği ve Kentleşme Raporlarında ifade edilmiştir. Bunların yanında Temmuz 2010’da yayınlanan İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı (2011-2020) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilgili kurumlara gönderilmiştir.

 

SANAYİ  VEORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Bir sanayi kenti  olan Kahramanmaraş'ın sanayicilerine, en mümbit tarım arazilerinin yerine zemini uygun organize sanayi bölgeleri önerilmelidir. Halihazırda sanayi, ticaret ve depolama alanı olarak belirlenmiş imar parsellerinde sıklıkla tadil edilen yükseklik ve yoğunluk kavramları yeniden gözden geçirilmelidir.

 

MEZARLIK ALANI

Tarihi Kılavuzlu Köprüsü yakınındaki baraj ve nehir manzaralı mezarlık alanı tamda sportif faaliyetlerin eğlence dinlencenin olabileceği alandadır. Yerinin gözden geçirilmesi esastır. (KAHRAMANMARAŞ’TA BUGÜN)

İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorumunuz (Zorunlu)
Ad-Soyad: (Zorunlu) E-Posta Adresi: (Zorunlu) Başlık: (Opsiyonel)